Disclaimer

HomeSeparatorStel uw vraagSeparatorSitemapSeparator
A A A
Zoeken
Een kennismaking met Basisschool Paulo Freire
Disclaimer

Keing One - Kim Crosbie, hierna te noemen Being One, verleent u hierbij toegang tot www.kimcrosbie.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 
Being One behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Being One.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Being One spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Being One.
 
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Being One nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Being One.
 
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Being One, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
CONTACT
Basisschool Paulo Freire
Sperwerstraat 51
4901 AW Oosterhout

0162-471710
 
 


 

         
Home     Sitemap     Disclaimer     Contact