Disclaimer

HomeSeparatorStel uw vraagSeparatorSitemapSeparator
A A A
Zoeken
LMI Nederland
  LMI Nederland Facebook  Twitter LMI Nederland
  • LMI het Beste voor je Bedrijf
  • LMI het Beste voor Jezelf
 
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van LMI Nederland BV.
 
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan, waaronder teksten en het logo van LMI International of LMI Nederland, openbaar te maken, op te slaan, te kopiëren of er schermafdrukken van te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LMI Nederland BV. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Inbreuk op het auteursrecht van LMI Nederland is schadelijk voor LMI Nederland BV en zal zonder voorbehoud leiden tot het vorderen van deze schade.
 
Hoewel de website door LMI Nederland BV met zorg is samengesteld, is LMI Nederland BV niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten of de afbeeldingen op de website. Alle informatie op deze website wordt door LMI Nederland BV met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LMI Nederland BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Aan de informatie of delen hiervan, teksten - afbeeldingen - downloadbare bestanden en overige informatie op de website - kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.
Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Dit is nimmer de intentie van LMI Nederland BV, aangezien wij uitsluitend te goeder trouw handelen en geen enkele intentie hebben tot enig onrechtmatig handelen. In voorkomend geval verzoeken wij u om via een bericht contact met ons op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Hiermee worden alle aansprakelijkheden op basis van (vermeend) inbreuk op auteursrechten volledig uitgesloten.
Aanspraak op vergoeding, in welke vorm dan ook, voor (vermeend) gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden op basis van deze publiek beschikbaar gestelde disclaimer ongegrond verklaard en niet uitgekeerd.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel LMI Nederland BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is LMI Nederland BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of afbeeldingen, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht eventuele spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
 
Wij behouden te allen tijde het recht om deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
 
Deze disclaimer is onderworpen aan de Nederlandse wetten en het Nederlands recht. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.
 
 

Contactgegevens

Kanaalweg OZ 134-O
3224AD Hellevoetsluis
T 0181 773 690
 
 
 
Home     Sitemap     Disclaimer     Privacy     Colofon     Contact