Disclaimer

Home
Separator
Contact
Separator
Vragen?
Separator
Zoeken
Welkom bij de ambachtelijke Slagerij Paul van Gool
     
 
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Slagerij Paul van Gool.
 
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan, waaronder teksten en het Slagerij Paul van Gool-logo, openbaar te maken, op te slaan, te kopiëren of schermafdrukken van te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slagerij Paul van Gool. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Inbreuk op het auteursrecht van Slagerij Paul van Gool is schadelijk voor Slagerij Paul van Gool en zal zonder voorbehoud leiden tot het vorderen van deze schade.
 
Hoewel de website door Slagerij Paul van Gool met zorg is samengesteld, is Slagerij Paul van Gool niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten of de afbeeldingen op de website. Alle informatie op deze website wordt door Slagerij Paul van Gool met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Slagerij Paul van Gool behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Aan de informatie of delen hiervan, teksten - afbeeldingen - downloadbare bestanden en overige informatie op de website - kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.
Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Dit is nimmer de intentie van Slagerij Paul van Gool, aangezien wij uitsluitend tegoeder trouw handelen en geen enkele intentie hebben tot enig onrechtmatig handelen.
In voorkomend geval verzoeken wij u om via een bericht contact met ons op te nemen.
Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Hiermee worden alle aansprakelijkheden op basis van (vermeend) inbreuk op auteursrechten volledig uitgesloten.
Aanspraak op vergoeding, in welke vorm dan ook, voor (vermeend) gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden op basis van deze publiek beschikbaar gestelde disclaimer ongegrond verklaard en niet uitgekeerd.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Slagerij Paul van Gool alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Slagerij Paul van Gool niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of afbeeldingen, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica.
Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.
Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland.

Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.
 
OPENINGSTIJDEN

Maandag
09.00 - 18.00 uur
Dinsdag
08.00 -  18.00 uur
Woensdag
08.00 - 18.00 uur
Donderdag
08.00 - 18.00 uur
Vrijdag
08.00 - 18.00 uur
Zaterdag
08.00 - 16.00
 
ROUTE 
 
 
ADRES


Ambachtelijke slagerij Paul van Gool
Tempelierstraat 2
4902 XJ Oosterhout Nb
Telefoon 0162 452 284 Home     Sitemap     Disclaimer     Contact