Logopedie direct toegankelijk

Home
Separator
Vragen?
Separator
Sitemap
Separator
A A A
Zoeken
Logopediepraktijk communiKAtie in Oosterhout is een praktijk voor logopedie.
Logopediepraktijk CommuniKAtie Oosterhout 

LOGOPEDIE OOSTERHOUT DIRECT TOEGANKELIJK

 
Direct naar de logopedist van Logopediepraktijk CommuniKAtie

Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is daarmee direct toegankelijk. 

Afspreken zonder verwijsbrief
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

In Oosterhout is tussen de huisartsen en logopedisten afgesproken dat de voorkeur uitgaat naar het hebben van een verwijsbrief wanneer u een afspraak wilt maken voor logopedische therapie.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem?

Of een behandeling gestart kan worden hangt van meerdere factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie.
Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Welke vragen kunt u verwachten?
Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie.
De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.

Is de logopedist opgeleid voor DTL?
Ik heb scholing gevolgd om direct toegankelijk te kunnen zijn. Dit betekent dat ik ben opgeleid om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is. Dat wil zeggen dat u, indien u dit wenst, zonder verwijzing kunt komen.

Wie betaalt de DTL-screening?
Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen. 

MEER INFORMATIE

Thuis oefenen
Door thuis te oefenen en te herhalen zal het herstel sneller verlopen.

Download het gratis eBook
:
"SLISSEN en LISPELEN: Logopedie oefeningen die je thuis kunt doen."
 

   
 
 
KWALITEIT

Lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedische beroepen. 
Lid van kwaliteitskring Breda (nr 246) 
 
logopedie praktijk oosterhout

ADRES & ROUTE
 
Logopediepraktijk CommuniKAtie
Karin Smeets - Gribnau

Wijde Omloop 84
4904 PR  Oosterhout
Nederland

Contact:    
 
Telefoon:
0162-741274   
         
 

Home     Sitemap     Disclaimer     Contact